Rijksmuseum Amsterdam Nieuws

Rijksmuseum Amsterdam Nieuws


De Nachtwacht The nightwatch


Light art takes over the Rijksmuseum by night

March 25th, a unique light art night exhibition will be hosted at the Rijksmuseum. Inspired by Rembrandt’s work with light, artist Eelco van den Berg will use a cutting edge light technique to create the biggest portrait of inspiring people. Become part of the Rijksmuseum’s specialNight Exhibition, with an illuminated portrait created especially for you. http://philips.to/dutchmastersoflight

Vanaf 25 maart organiseert Philips in het Rijksmuseum een bijzondere ‘Nacht Expositie’. De expositie bestaat volledig uit met licht geschilderde portretten door licht kunstschilder Eelco van den Berg, als eerbetoon aan de ongeëvenaarde meester van het licht, Rembrandt. Om zelf op ‘het doek’ te schitteren kan iedereen vanaf woensdag 11 maart 2015 een portretfoto uploaden via http://philips.to/dutchmastersoflight.

ETSEN EN TEKENINGEN VAN REMBRANDT VAN RHIJN OP DE TENTOONSTELLING DE LATE REMBRANDT IN HET RIJKSMUSEUM TE AMSTERDAM IN 2015Rembrandt The movie

This character study joins the painter at the height of his fame in 1642, when his adored wife suddenly dies and his work takes a dark, sardonic turn that offends his patrons. By 1656, he is bankrupt but consoles himself with the company of pretty maid Hendrickje, whom he's unable to marry. Their relationship brings ostracism but also some measure of happiness. The final scenes find him in his last year, 1669, physically enfeebled but his spirit undimmed.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn


Rembrandt Harmenszoon van Rijn was een Nederlands kunstschilder. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Hollandse meesters van de 17e eeuw.

Rembrandt werd als molenaarszoon geboren in Leiden. Na de Latijnse school ging hij on 1620 in aan de universiteit. Rembrandt haakte al snel af. Hij werd schildersleerling bij Jacob van Swanenburch in Leiden en daarna bij Pieter Lastman in Amsterdam. In Leiden vestigde hij zich, met Jan Lievens, als zelfstandig schilder en schilderde Rembrandt hij veel bijbelse taferelen in een precieze stijl met bonte kleuren.In 1631 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij veel portretopdrachten kreeg. Onder zijn vele leerlingen waren Ferdinand Bol, Govert Flinck en Carel Fabritius. In Rembrandts eigen werk werd het licht-donkercontrast steeds sterker, de toets losser, de composities dramatischer.

De Nachtwacht


De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren, bijgenaamd  "De Nachtwacht".

nightwatch

Rembrandt schilderde het wereldberoemde werk tussen 1639 en 1642. De officiële naam luidt: De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren. Dit werk, een schuttersstuk, werd door een compagnie uit het schuttersgilde als groepsportret besteld. Het werd rond 1796/1797 voor de eerste keer 'De Nachtwacht' genoemd.

Het beroemdste grootste doek ter wereld werd gemaakt voor de Kloveniersdoelen. Dit was een van de verenigingsgebouwen van de Amsterdamse schutterij, de burgerwacht van de stad. Rembrandt was de eerste die op een groepsportret de figuren in actie weergaf. De kapitein, in het zwart, geeft zijn luitenant opdracht dat de compagnie moet gaan marcheren. De schutters stellen zich op. Met behulp van licht vestigde Rembrandt de aandacht op belangrijke details, zoals het handgebaar van de kapitein en het kleine meisje op de achtergrond. Zij is de mascotte van de schutters.

Het motief of het eigenlijke onderwerp van het grote doek werd kort beschreven in het album van Banning Cocq, naast een kleine aquarel van het schilderij; de heren dragen hier hun chique naam als landjonker: Schets van de schilderije op de groote Sael van de Cleveniers Doelen, daerinne de Jonge Heer van Purmerlandt als Capiteijn, geeft last aen zijnen Lieutenant, de Heer van Vlaerdingen, om sijn Compaignie burgers te doen marcheren.

Rembrandt hield het schilderij tamelijk donker waardoor hij met lichteffecten de aandacht op bepaalde partijen kon vestigen. Door verkleuring van het vernis werd het schilderij nog veel donkerder, waardoor onterecht werd aangenomen dat het scenario op het schilderij zich 's nachts afspeelt. Zo kreeg het in de 18e eeuw als bijnaam De Nachtwacht.

Rembrandt heeft het enorme doek waarschijnlijk in een galerij op de binnenplaats van zijn woning geschilderd. Toen het doek eenmaal klaar was, klaagden de geportretteerden over hun onherkenbaarheid op het doek. Daarop heeft later een andere schilder een medaillon bijgeschilderd, rechts in de boog van de poort, met de namen van al de 18 geportretteerden.

Bas Dudok van Heel ontrafelde de onderlinge familiebetrekkingen van de 18 personen, afgebeeld op De Nachtwacht. Maar tevens reconstrueerde hij ook de situering van de verschillende schuttersstukken in de grote zaal van de Kloveniersdoelen.

Naast talrijke portretten schilderde hij veel historiestukken en maakte etsen en tekeningen. Rembrandt trouwde in 1634 met Saskia Uylenburgh. In 1641 werd hun zoontje Titus geboren, een jaar later stierf Saskia. Met Hendrickje Stoffels kreeg Rembrandt in 1654 nog een dochter. Hij had toen alreeds hoge schulden bij bankiers en hoge heeren die hem afpersten en moest zijn  huis en bezittingen verkopen. Hij stierf straatarm in 1669 en werd begraven na een sobere plechtigheid in de Amsterdamse Westerkerk.

Details over de Nachtwacht

Titel en bijnaam

De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren, bijgenaamd De Nachtwacht.

De reden van de bijnaam

Door vervuiling en verkleuring van de vernislaag in de loop van de 18e en 19e eeuw werd het schilderij steeds donkerder, maar feitelijk heeft Rembrandt een scène bij daglicht weergegeven.

Soort schilderij

Groepsportret in opdracht, voor de nieuwe grote zaal die in 1638 gereedgekomen was, van schutters van de Kloveniersdoelen; grootste en duurste werk tot dan toe van Rembrandt, en zijn enige schuttersstuk.

Huidige Eigenaar

Gemeente Amsterdam, in eeuwigdurende bruikleen aan het Rijksmuseum te Amsterdam

Onderwerp

De schutterscompagnie van kapitein Frans Banning Cocq (met rode sjerp en wandelstok) en luitenant Willem van Ruytenburgh (met zogenaamde 'partizaan'-lans), de vaandrig (met vaandel), de sergeant (met hellebaard) en 14 andere leden, totaal 18 schutters. Overigens stelt de historicus Bas Dudok van Heel dat het in werkelijkheid om Banninck Cocq, een gereformeerd advocaat, en niet Banning Cocq uit een andere Amsterdamse familie gaat.

Wie zijn de afgebeelde personen?

De 18 schutters met diverse wapens bij het verlaten van het schuttersgebouw en het afdalen van enkele treden op een bruggetje, plus een tamboer, rennend meisje in het geel (volgens sommigen een mythologische geest), een ander meisje, een jongetje; bovendien aanvankelijk nog drie toeschouwers links (later afgesneden); in totaal aanvankelijk 27 of 28 figuren, na afsnijden nog 24 of 25 (plus een hondje). In 2009 maakte de historicus Bas Dudok van Heel bekend dat hij erin geslaagd was alle 18 schutters, plus de tamboer, op het schilderij te identificeren.

Uitvoering

Olieverf op doek, aanvankelijk 5 meter bij 3,87 meter, na de verhuizing naar het stadhuis in 1715 verkleind tot 4,38 bij 3,63 meter, waardoor drie bijfiguren en een brugleuning wegvielen.

Waarde in guldens

Meer dan 1600 gulden, van 16 personen is bekend dat zij gemiddeld 100 gulden betaalden; het was Rembrandts duurste schilderij (een jaarloon voor een werkman bedroeg toen 250-350 gulden).

Datum van opdracht, uitvoering en levering

Opdracht waarschijnlijk in 1639, uitvoering vermoedelijk 1639-1642, levering 1642

Bijdragen leerlingen

Zeer wel mogelijk, maar niet gedocumenteerd. In die periode had Rembrandt zeker tien leerlingen, waaronder de zeer begaafde Ferdinand Bol en Samuel van Hoogstraten en zijn beste leerling, Carel Fabritius. Verder werkten toen bij Rembrandt: Leendert van Beyeren, Lambert Doomer (waarschijnlijk), Jacob van Dorsten, Abraham Furnerius, Reynier van Gherwen (waarschijnlijk), Bernhard Keil en Jan Victors.

Correcties

Na levering bracht Rembrandt (of een leerling van hem) op verzoek van de geportretteerden nog een schild aan, rechts in de poort, waarop de namen van de 18 betalende geportretteerden staan. Volgens Dudok van Heel zou dit bijschrift pas omstreeks 1715 op het doek zijn aangebracht.

Afgebeelde wapens op de Nachtwacht

Klover: een 16e-eeuws musket, hier zes stuks geheel of gedeeltelijk zichtbaar, vandaar de term 'kloveniers'. Aan de gordel van het meisje in het geel hangt nog een pistool. Lans van de luitenant (deze lans heet een partizaan): dit is volgens het Rijksmuseum een stokwapen van twee tot drie meter met een platte, ijzeren kling (punt), waar onderaan kleine vleugels of oren zitten. De drager van dit wapen was bij de 17e-eeuwse schutterijen steevast de luitenant. Lansen: 15 stuks, meestal in gebruik tegen ruiterij. Hellebaard: hier afgebeeld in handen van de sergeant (traditioneel de drager van een hellebaard bij schutterijen); dit exemplaar is een fantasiewapen dat Rembrandt verzon. Zwaarden en een dolk, twee pieken. Veel informatie over wapens en de hantering ervan zal Rembrandt volgens kenners ontleend hebben aan het handboek Wapenhandelinghe van Jacques de Gheyn, verschenen in 1607. Helmen, ijzeren halskragen, schilden: enkele helmen, zoals de man pal boven de luitenant, zijn fantasiestukken. Schutters droegen overigens in die tijd geen helmen meer. Halsbergen: vier van deze ijzeren halskragen, onder meer de kapitein en de luitenant. Verder een rond en een ovale ijzeren schild.

Symboliek en verborgen symbolen

De Nachtwacht heeft verborgen symbolen die onderwerp zijn van veel discussie. De uitgetrokken handschoen van de kapitein is mogelijk te duiden als een uitdaging (iemand de handschoen toewerpen), of vertoon van bereidheid tot strijd; de dode haan (of kip) aan de riem van het gouden meisje zal het symbool zijn van de kloveniers (die ook wel klauwiers heetten, vandaar een haan met klauwen), het handgebaar van de kapitein, waarbij de schaduw van zijn duim en wijsvinger precies het stadswapen van Amsterdam op de jas van de luitenant omvatten, geeft als het ware aan dat de schutters de stad zullen beschermen, de eikenblaadjes op de helm van de jongen staan voor heldhaftigheid.

Considered the greatest painters and printmakers in European art history and the most important in Dutch history ,his contributions to art came in a period that historians call the Dutch Golden Age.

Rembrandt's success in his early years was as a portrait painter to the rich denizens of Amsterdam at a time when the city was being transformed from a small nondescript port into the economic capital of the world. His historical and religious paintings also gave him wide acclaim.

Despite being known as a portrait painter Rembrandt used his talent to push the boundaries of painting. This direction made him unpopular in the later years of his career as he shifted from being the talk of the town to becoming adrift in the Amsterdam art scene and criticised by his peers.


Quick Links

Visit Art.com

Movie Posters
Custom Framing
The perfect wall art
New Release Artwork
Limited Editions Art Prints
Wall Art!
Vintage Wall Art

Nachtwacht Noten

 1. De Nachtwacht (1639-1642) van Rembrandt van Rijn, Geschiedenis 24.
 2. Dudok van Heel, S.A.C. (1987) Dossier Rembrandt, p. 49.
 3. http://www.rijksmuseum.nl/pers/algemeen/nachtwacht-ontrafeld?lang=nl
 4. Spotlight op de Nachtwacht, Trouw, 13 maart 2009.
 5. Nationaal Archief, 2.24.01.03 900-2432, http://proxy.handle.net/10648/ac06735e-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
 6. Beschrijving bij foto ANP Beeldbank. Bezocht 24 mei 2011
 7. Van Raaij, Van Zeil, Puzzel van De Nachtwacht na 367 jaar opgelost, de Volkskrant, 11 maart 2009.
 8. Van Raaij, Van Zeil, 'Rembrandt besloot al in 1640 tot Nachtwacht', de Volkskrant, 11 maart 2009.
 9. Website van het Rijksmuseum Amsterdam
 10. Wat kost De Nachtwacht?, televisieprogramma De Rekenkamer, 9 september 2011.
 11. Amsterdams Rembrandtplein op de schop, NU.nl, 25 januari 2009.

Externe Rembrandt links
Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

de goedkoopsteMijndomein De voordeligste hosting

Sire

Recruitment Life Sciences & Executive Search
SIRE Life Sciences Benelux Markt Leider in Life Science Recruitment & Executive Search

I Love rembrandt

De Nachtwacht The nightwatch on lined

Do it Now

[CD Cover]

Watersport Varen Recreatie

Voor praktisch iedere boot heeft EBBM.nl een geschikte elektromotor. Of het nu gaat om een roeiboot, rubberboot, visboot, zeilboot of grachtenboot. EBBM.nl voert motoren van bekende merken zoals Minn Kota en Torqeedo, en is onderdeel van Alternergy BV, specialisten in Elektrisch varen voor grote en kleine boten.

ParkerenSchiphol.nlParkeren?

Vliegt u vanaf Schiphol en bent u opzoek naar een parkeerplaats? Op Parkerenschiphol.nl kunt u eenvoudig opzoek gaan naar een parkeerplaats op of vlakbij Schiphol.

Hoe werkt ParkerenSchiphol.nl?


Vul uw aankomst- en vertrekdatum in. Wanneer u vervolgens op de 'Zoek' button klikt krijgt u een overzicht te zien van alle parkeermogelijkheden in de gekozen tijdsperiode.

De zoekresultaten kunt u sorteren op populariteit, prijs, afstand tot Schiphol of waardering. Uw zoekopdracht kunt u verfijnen door aan te geven of u overdekt wilt parkeren, gebruik wilt maken van Valet parkeren of van Park, Sleep & Fly.

Tot slot is er een mogelijkheid om aan te geven hoeveel u maximaal wilt uitgeven.

Waarom reserveren via ons?

 • Vergelijk alle parkeren schiphol aanbieders;
 • Laagste prijsgarantie en unieke kortingscodes;
 • Reserveer direct online een parkeerplaats;
 • Mogelijkheid om te e-mailen of bellen;
 • Lees reviews van andere mensen die via parkerenschiphol.nl gereserveerd hebben;
 • Mogelijkheid voor het plaatsen van een eigen review bij terugkomst;
 • De zekerheid van veilig en betrouwbaar parkeren.

Aan de hand van reviews ziet u namelijk direct welke parkeeraanbieders veilig en betrouwbaar parkeren aanbieden en u kunt zien of een parkeeraanbieder camerabeveiliging of heeft.

Bij veel negatieve reviews verwijderen wij een parkeeraanbieder om de kwaliteit van onze aanbieders te waarborgen.

amsterdam flowers

amsterdam flowers

Ruigoord


Ruigoord telt meer dan vijftien ateliers, twee grote publieksruimten (de Kerk en de Grote Schuur), expositieruimten (Pastorie, Atelier Grazyna), een cantina en een groots groen buitengebied.
Iedere zaterdagavond, zondagmiddag en soms vrijdagavond is er cultureel aanbod dat bestaat uit jazzconcerten, optredens van singer/songwriters, Het Woord in Ruigoord (literatuur en poetry), dancenite's, theater- en kindervoorstellingen en al wat niet meer. Hoewel we natuurlijk altijd proberen de rafelranden te zoeken, komt naast de avant-garde en underground ook de gevestigde kunst aan bod. In de zomer zijn er diverse festivals en evenementen.
Het festivalseizoen is weer aanstaande, maar ook nu valt er genoeg te doen! We zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die met ons aan Ruigoord willen bouwen en ons cultureel aanbod ondersteunen.


In de kunsten manifesteert zich een tendens tot werken op locatie. Ruigoord heeft daarvoor een ruime keuze aan binnen- en buitenruimten. Er is parkeerruimte en openbaar vervoer. Dankzij de afgelegen ligging zijn er unieke mogelijkheden voor culturele experimenten en evenementen die in een woonomgeving vaak moeilijk zijn te realiseren. Ruigoord produceert zelf veelsoortige kunstzinnige bezigheden, maar staat open voor initiatieven van anderen die passen in de doelstelling: grensverleggend, lowbudget, laagdrempelig, educatief; ontmoetingspunt van avant-gardistische en gevestigde kunst; zo groot mogelijke participatie van publiek; aanbod voor alle leeftijdscategorieën. RECREATIEVE MOGELIJKHEDEN De groene oase geeft mogelijkheden voor fietsen, wandelen, zwemmen, zonnen, vliegeren: gezinsrecreatie naast culturele activiteiten. KINDERACTIVITEITEN Daarom zijn er in het weekeinde en bij festivals vaak kinderknutselmiddagen en vertelbijeenkomsten, onder meer geïnspireerd door het in Ruigoord gevestigde Why Not? kindercircus, dat met een gevarieerde groep artiesten optredens vóór en mèt kinderen verzorgt in Ruigoord, in Amsterdam, in eigen land en daarbuiten.

Ruigoord is een plek waar ruimte is voor verlangens, dromen en ambities van mensen. Op diverse fronten is er ruimte voor de inbreng van vrijwilligers en stagiaires.

Om je aan te melden als vrijwilliger tijdens feesten en festivals, kun je je tot ons wenden via dit online invulformulier:

vrijwilligers inschrijfformulier


G ads

...

Adam Drone Foto

Adam Drone Foto